توضیحات

Ex emergency luminaire

Explosion protection: LOM 03 ATEX 2036 X

Certificates: II 2 G Ex de IIC T6 Gb , II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db

Ambient temperature: -20C to +55C

Rated voltage: 220 - 240 V AC

Charging duration: ≥ 24 h

Weight: 5.6 kg

Degree of protection: IP67

Type: EE 11 PL

Manuf: "EATON"

 

چراغ خروج اضطراری

درجه حفاظت: LOM 03 ATEX 2036 X IP67

گواهی ها: II 2 G Ex de IIC T6 Gb , II 2 D Ex tb IIIC T85 °C Db

دمای کارکرد: 20C الی +55C-

ولتاژ: 220 الی 240VAC

مدت زمان شارژ: ≥ 24 h

وزن: 5/6 کیلوگرم

مدل: EE 11 PL

کارخانه سازنده: "EATON"


فایل های مرتبط

دانلود