توضیحات

Explosion protection: II 1G Ex ia IIC

Certificates: LCIE 12 ATEX 3037X , IECEx LCIE 13.0003X

Ambient temperature: -55C to +60C

Material: Static resistant carbon filled fiberglass rein forced polyester(ERP)

Type: JEBP1712090

Manuf.: "Appleton"

 

درجه حفاطت: II 1G Ex ia IIC

گواهی ها: LCIE 12 ATEX 3037X , IECEx LCIE 13.0003X

دمای کارکرد: 55C الی +60C-

جنس: 

مدل: JEBP1712090

کارخانه سازنده: "Appleton"


فایل های مرتبط

دانلود