توضیحات

Intrinsically Safe Dual-Light ™ Lantern

Explosion protection: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

Certificates: DEMKO 16 ATEX 1796, IECEx UL 16.0154

Ambient temperature: -20C to +40C

Battery: 3.7V/Cell 5500-BATT

Recharge time: 6 hours

Beam distance: 384 meters

Type: XPR-5580G

Manuf.: "Night Stick"

 

چراغ قوه

درجه حفاظت: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga

گواهی ها: DEMKO 16 ATEX 1796, IECEx UL 16.0154

دمای کارکرد: 20C الی +40C-

باطری: 3.7V/Cell 5500-BATT

زمان شارژ مجدد: 6h

فاصله پرتو: 384m

مدل: XPR-5580G

کارخانه سازنده: "Night Stick"


فایل های مرتبط

دانلود