توضیحات

Ex socket and plug 16A

Explosion protection: II 2 G Ex de T6/T5

Certificates: ICIE 02 ATEX 6068 , IECEx LCI 04.0014

Ambient temperature: -40C to +55C

Voltage: 200 - 250 VAC

Degree of protection: IP66

Type: PRE

Manuf.: "Appletone"

 

سوکت و پلاگ ضدانفجار

درجه حفاظت:  II 2 G Ex de T6/T5 IP66

گواهی ها ICIE 02 ATEX 6068 , IECEx LCI 04.0014

دمای کارکرد: 40C الی +55C-

ولتاژ: 200 - 250 VAC

مدل: PRE

کارخانه سازنده: "Appletone"


فایل های مرتبط

دانلود