توضیحات

CEAG plugs and receptacles are not only robusty they are also very reliable. in the "normal" industerial environment plugs and receptacles are exposed to similar conditionsas their explosion protected counter parts. the wall sockets can simply be clipped ontopre mounting plates whiyout having touse tools. plugs and receptacles of the 16A to 125A range fulfil (even when they are plugged in). they high safety standard of IP66.

سوکت و پلاگ های CEAG نه تنها قوی هستند، بلکه بسیار قابل اعتمادند. سوکت و پلاگ های صنعتی در محیط های معمولی مانند قطعات مناسب محیط های ضد انفجار هستند. سوکت های دیواری به راحتی بر روی صفحه نصب های مخصوص بدون نیاز به ابزار، قابل نصب هستند. سوکت و پلاگ ها از 16آمپر تا 125آمپر دارای استاندارد بالای ایمنی IP66 (حتی زمانی که در سوکت و پلاگ به هم متصل هستند) میباشند.


Industrial wall plug 16A 3 Pole

Permissible ambient temperature: -20C to +40C

Rated voltage: 250 Vac

Rated current: 16 A

Weight: 0.8 kg

Hour: 6h

Ingress protection: IP66

Enclosure material:  glass-fibre reinforced polyester

Order no.: GHG5217306R0001

Manuf.: "CEAG"

 

پلاگ صنعتی 16 آمپر

دمای کارکرد: 20C الی +40C-

ولتاژ: 250 Vdc

جریان: 16 آمپر 

ساعت: 6h

وزن: 0/8 کیلوگرم

کد: GHG5217306R0001

کارخانه سازنده: "CEAG"


فایل های مرتبط

دانلود