توضیحات

Static Grounding Indicator and Interlock System

Explosion protection: II 2(1)GD Ex D [ia] IIc t6 Gb(Ga)

Certificates: 19ATEX0537 / IECEx EXV 19.0052

Operating Temperature: -40C to +55C

Ingress Protection: IP66

Power supply: 115V or 230V Ac, 12V or 24V DC

Cable lenght: 10m

With Ex Clamp

Type: Earth Rite II plus

Manuf.: "Newson Gable"

 

سیستم تخلیه ارت

درجه حفاطت: II 2(1) GD Ex d[ia] IIC T6 Gb(Ga)

گواهی های ضدانفجار: 19ATEX0537 / IECEx EXV 19.0052

دمای کارکرد: -40C  الی +55C

ولتاژ: 115V یا 230V AC , 12V یا  24V DC

طول کابل: 10 متر

به همراه کلمپ ضد انفجار

مدل: Earth rite II plus

کارخانه سازنده: "Newson Gable"


فایل های مرتبط

دانلود