توضیحات

Electronic grounding system

Explosion protection: II 2(1) G - Ex d [ia Ga] ia IIB+H2 T6 Gb

Certificates: CESI 04 ATEX 129 / IECEx CES 14.0035X - TR CU

Connecting clamp: 8 meters of cable.

Selector insertion: red “stop” light and green “go” light.

Internal electronic earthing system

Feeding: 230 Vac

Weight: 20 Kg

Code: GRD-4200

Manuf.: “CORTEM"

ارت باکس الکترونیکی ضدانفجار

درجه حفاظت: Ex d [ia] IIB+H2 T6

گواهی های ضدانفجار:‌ CESI 04 ATEX 129 / IECEx CES 14.0035X - TR CU

طول کابل کلمپ اتصال: 8 متر

دارای دو حالت ، توقف به همراه چراغ قرمزرنگ و حرکت به همراه چراغ سبز رنگ

شامل سیستم ارتینگ الکترونیکی داخلی

ولتاژ: 230 Vac

وزن: 20 کیلوگرم

مدل: GRD-4200

کارخانه سازنده: "CORTEM


فایل های مرتبط

دانلود