يازدهمين نمايشگاه بين المللى و تخصصى صنعت نفت و گاز و پتروشيمى شيراز

 

 

منتظر دیدار شما عزیزان در یازدهمین نمایشگاه بین المللی و تخصصی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی شیراز غرفه شرکت مهندسی زرین نگار فارس هستیم.

زمان :  24   لغایت  27  مهر ماه  1395

ساعت بازدید  15 الی 21

مکان :  شیراز - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی فارس شهرک گلستان

سالن  حافظ  غرفه 54b